قطار تغییرات مدیریتی در خوزستان به دانشگاه علوم پزشکی رسید، ابول نژادیان جای خود را به سرمست داد

 

محمد حسین سرمست شوشتری با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه طی حکمی محمد حسین سرمست را به عنوان سرپرست  دانشگاه علوم پزشکی اهواز انتخاب کرد.

پیش از این فرهاد ابول نژادیان به مدت حدود ۲ سال رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.

محمد حسین سرمست شوشتری نیز در یک دوره چهار ساله رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز بود.

دکتر سرمست شوشتری پزشک جراح عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز می باشد.

 

انتهای پیام