بررسی مشکلات و نیازهای شهرداری های حوزه انتخابیه مسجدسلیمان با حضور نماینده مردم در مجلس، شهرداران و مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان با معاونین وزیر کشور و مدیران سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

 

 

مشکلات و نیازهای شهرداری های حوزه انتخابیه مسجدسلیمان در نشست نماینده مردم در مجلس، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان و شهرداران این شهرها با معاونين وزیر کشور و مدیران سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان، در این نشست که با حضور دکتر ورناصری نماینده مردم در مجلس، دکتر فلسفی زاده مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، شهرداران شهرهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، هفتکل، گلگیر، عنبر، زاووت و معاونین وزیر کشور و مدیران سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور برگزار گردید مشکلات کمبودها و نیازهای شهرداری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مساعدت مالی ، اختصاص قیر رایگان و تامین ماشین آلات مورد نیاز شهرداریها خروجی این جلسه بود و قرار است در این رابطه مساعدت های لازم از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور صورت گیرد.

 

 

 

 

 

نگارش و انتشار : کیوان علاسوند