بمنظور تثبیت خوراک پایدار ، تفاهم نامه همکاری پتروشیمی مسجدسلیمان با شرکت توسعه پترو ایران امضاء شد

 

باتلاشهای سیداحسان اله موسوی خوراک پایداردرپتروشیمی مسجدسلیمان تثبیت می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی واموربین الملل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان درحاشیه نخستین روزازنمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان وشرکت توسعه پتروایران به منظورگسترش زمینه های همکاری باتوجه به توان تخصصی،مدیریتی واجرایی تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند.
این همکاری مشترک به منظورتوسعه موفق میدان گازی زیلایی،مخزن بنگستان براساس مدل جدیدقراردادهای نفتی ایران(IPC)توانمندی وپتانسیل های خودراترکیب ، وبااجرای این تفاهم نامه خوراک پایدارمجتمع صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان تثبیت خواهدشد.

 

 

 

 

 

انتهای پیام