عزل سعید آتشباری از نائب رئیسی، عضویت در هئیت مدیره و کمیته فروش شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان/ انتصاب مهدی محمدی بعنوان عضو جدید هئیت مدیره

 

با دستور محمد اسکندری رئیس صندوق بازنشستگی کشور، سعید آتشباری از نائب رئیسی هئیت مدیره و نیز عضویت در هئیت مدیره و کمیته فروش شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار و مهدی محمدی به جای ایشان منصوب گردید.

 

 

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان، با دستور محمد اسکندری رییس صندوق بازنشستگی کشور سعید آتشباری مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان از نایب رییسی هیئت مدیره و نیز عضویت در هیئت مدیره و ریاست کمیته فروش این شرکت عزل گردید و به جای ایشان مهدی محمدی منصوب شد.

شایان ذکر است حضور سعید آتشباری در پتروشیمی مسجدسلیمان ظرف بیش از یک ماه گذشته با حواشی و نارضایتی های فراوان همراه بود که صندوق بازنشستگی با تصمیمی عاقلانه ایشان را عزل نمود.

 

اصرار بر جذب و استفاده از مدیران غیر بومی و پروازی در پتروشیمی مسجدسلیمان از سوی آتشباری، با انتقادات فراوانی از سوی مردم و مسئولان محلی و اُستانی همراه شد و مدیرعامل جدید پتروشیمی در واکنش به این انتقادات، چند روزی است که محل کار خود را به حالت قهر رها کرده است.

 

 

انتهای پیام