عضو شورای شهر مسجدسلیمان: در ۵ ماه اخیر حدود ۹۰ میلیارد تومان در شهرداری هزینه شده اما هیچ تغییر و نتیجه مطلوبی در توسعه شهر و خدمات شهری نداشته است

 

 

عضو شورای شهر مسجدسلیمان با انتقاد از عملکرد سرپرست فعلی شهرداری گفت : در ۵ ماه اخیر حدود ۹۰ میلیارد تومان در شهرداری هزینه شده اما هیچ تغییر و نتیجه مطلوبی در توسعه شهر و خدمات شهری نداشته است.

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان، علی زمانپور عضو شورای شهر و رئیس شورای شهرستان مسجدسلیمان گفت : بجز ۱۵۰میلیاردتومان که در دوره ی سرپرست قبلی هزینه گردید، در شهریورامسال ازمحل منابع آلایندگی که به استان خوزستان تخصیص داده شدسهم شهرستان مسجدسلیمان ۲۵۲میلیاردتومان شدکه ازمحل این منابع تاکنون نزدیک به ۶۰ میلیارد هزینه، همچنین از محل ارزش افزوده وسایردرآمدهای شهرداری رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه ودر کل مبلغی درحدود ۹۰میلیارد تومان در طول ۵ ماه سرپرستی آقای علی هزارسی هزینه گردید وهیچ تغییر محسوس وهیچگونه نتیجه مطلوبی در توسعه شهری وخدمات شهری به شهروندان نداشته است.

 

وی عنوان نمود: عدم برنامه ربزی صحیح در مدیریت منابع مالی وانسانی وعدم رعایت اولویت بندی ها باعث خواهند شد که این منابع تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کنند زیرا در برخی موارد با برآوردهای ‌صوری ۴۰تا۵۰ درصددرقالب سودنامتعارف در مناقصات مختلف به نفع برخی از پیمانکاران وابسته به افراد ذی نفوذ داده خواهند شد واین یعنی هدررفت منابع وتضییع حقوق شهروندان.

 

این عضو شورا خاطر نشان کرد ؛ چرا با وجود داشتن کارخانه ی سنگ شکن..و کارخانه ی آسفالت وبیش از ۱۲۰۰تن قیر طرح بازآفرینی وقیر یارانه ای و داشتن نیروی فنی وعمرانی کارآمدوفعال کردن واحد امانی جهت آسفالت معابروخیابان ها توسط شهرداری بیش از ۲۰ میلیارداز منابع آلایندگی به صورت پروژه آسفالت ۵ میلیاردی به پیمانکاران وابسته به برخی ازافراد ذی نفوذ وابسته واگذار گردیدکه سود حاصل از انجام این پروژه ها معادل ۴۰تا ۵۰ درصدبنفع پیمانکار جهت انجام و تحویل کار بی کیفیت، که نارضایتی عمومی را در برداردمیشود ؟؟!!

 

زمانپور افزود: چرا بجای واگذاری پروژه ی لایه روبی ۵میلیاردتومانی به پیمانکاربخش خصوصی و برآوردهای صوری لجن برداری ،چند دستگاه بیل مکانیکی خریداری نمی گردد؟؟!!! تاهم شهرداری میزان تملک سرمایه ای خود را افزایش دهد و هم خودراساً به امور لجن برداری ولایه روبی وسایرمواردعمرانی وخدماتی اقدام نماید!

برآورد برخی تخصیص اعتبارها از جمله ۲۰میلیارد تومان به جاده فرودگاه مسجدسلیمان وتخصیص چندین باره ی ۳میلیاردتومان به پل شهید داریوش محمدی که در دوره ی شورای پنجم مبالغ هنگفت و قابل توجهی نیز صورت وضعیت وهزینه گردیدوبه سرانجام نرسید و در دوره فعلی نیز تا کنون بیش از ۲میلیارد هزینه گردید وهنوز بشکل جامع احداث نشده است وباعث نارضایتی بخشی زیادی ازشهروندان شده، غیر کارشناسی ونامتوازن وغیرواقعی است وبا اعتبار کمتر درصورتیکه برخی ها بفکرانتفاع شخصی وباندی نباشندبه شکل اصولی وکارشناسی انجام خواهد شد…!!!. ..چرا با وجودداشتن بیش از ۶۵۰ پرسنل درحوزه ی معاونت ها و واحد های مختلف شهرداری.

 

وی خاطرنشان ساخت: عملکرد سرپرست شهرداری جناب آقای علی هزارسی درارائه خدمات مختلف از جمله دفع زباله شهروعدم توجه به بهداشت وپاکسازی بموقع خیابان ها ومعابراصلی وفرعی ومحلات مختلف وکم برخوردار ومحروم شهر وعلی الخصوص بلوارها ی اصلی سطح شهر،دفع آبهای سطحی ،ساماندهی سگهای ولگرد،تعطیلی ۵ماهه کارخانه آسفالت وبخشی از سنگ شکن وبی توجهی به آسفالت محلات مختلف ،عدم توجه به تعمیر واصلاح کشتارگاه که بصورت غیر بهداشتی در حال ارائه خدمات به شهروندان می باشد،عدم توجه به تعمیر ماشین آلات حمل زباله،عدم مدیریت ناوگان اتوبوسرانی وخرابی بیش از ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری وبدنبال آن عدم ارائه خدمات مناسب حمل ونقل شهری،اخیراً برخوردغیرقانونی وسلیقه ای درحذف شبکاری واضافه کار برخی زیادی ار پرسنل زحمتکش شهرداری واضافه نمودن حقوق ومزایای افراد وابسته به خود،عزل ونصب افرادغیرمتعهد ومتخصص در سمت های مختلف بصورت سفارشی وگاهانیز با فشار افراد بیرون از بدنه شهرداری ؛ عدم امکان ارائه خدمات مناسب در حوزه ی فضای سبزو… ؛بی توجهی به غیبت وحضور برخی از کارکنان وپرسنل شهرداری که بعضاً افرادی وجود دارند که مدتها حضور فیزیکی در محل کار نداشته وحقوق واضافه کار وپاداش را نیزبصورت کامل دریافت نموده اندوهیچ برخورد قانونی صورت نگرفته ونمی گیرد..استخدام افرادوساپورت پبمانکاران وابسته بخودوکسانیکه درشهرداری مدعی حفظ وحراست از منافع عموم هستند ( سواستفاده از سمت خود)ولی بیشتر حامی متخلفین ودر حال تامین اهداف فردی خودهستندکه نیازاست دراینگونه مواردبصورت ویژه مقامات ذیصلاح ورود نمایند.عدم تعیین تکلیف چندین نفر از افرادی که مدعی هستند چندین سال در شهرداری مشغول هستندوبدون هیچ گونه بیمه وپرداخت حقوق در واحدهای مختلف درحال حاضرمشغول بکار هستندوممکن است درحین کاردچار سوانح وحوادث مختلف گردند دارای عملکرد ضعیف واما هزینه ها میلیارد تومانیست..؟؟!!!!

 

زمانپور ادامه داد: چرا بخشی از واحدها با ازدیاد نیرو و برخی ازواحد ها از جمله بخش خدمات وپسماند شهری وفضای سبز با کمبود نیروی انسانی مواجه است..واین به دلیل بی تدبیری وعدم مدیریت منابع انسانیست که متاسفانه در تخصیص نیرو به واحدهای مختلف روابط بر ضوابط غلبه کرده واین عوامل باعث هدر رفت منابع شده است؟
چرا به درخواست ارائه گزارش شفافیت مالی وارائه لیست پروژه ها وپیمانکاران ودرصد پیشرفت کار که باشماره ۱۲/۹۴۷در آبان ماه و درخواست شماره ی ۱۲/۹۴۸آذرماه ودرخواست ارائه گزارش شفافیت مالی چندماهه دوره ی سرپرستیان با شماره ی ۱۲/۱۱۰۰اینجانب جهت اطلاع رسانی به شهروندان وتنویر افکار عمومی هنوز پاسخی ارائه داده نشده ونمی شود؟

 

وی افزود: باتوجه به اطلاعات واصله، از آنجایی که بیم آن می رفت در شرایط کنونی بدلیل سومدیریت وعدم رعایت مُر قانون و شائبه هایی مبنی بر تبانی دربرگزاری مناقصات بنفع افراد ذی نفوذ ، علی رغم اطلاع مکتوب اینجانب به سرپرست فرمانداری جناب آقای رضا رضایی فاضل بعنوان ریاست شورای تامین شهرستان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۷ وهمچنین اطلاع رسانی به مدیرکل محترم امور شهری استانداری جناب مهندس فرزاد شاه ولی وهمچنین ریاست شورای شهر جناب مهندس شهباز حیدری وسرپرست حراست شهرداری جناب آقای جواداحمدی مبنی بر توقف وبرگزاری هرگونه مناقصه از محل منابع مذکور تا انتخاب شهردار واجدالشرایط (متعهد ومتخصص) ممانعت گردداما متاسفانه باحضور برخی ازعوامل فرمانداری وعوامل مذکورو افرادذی نفوذ برخی از مناقصات که از لحاظ شکلی نیز قانونی نبوده اند برگزار گردید که انجام این مناقصات بجای آنکه درجهت توسعه شهری وافزایش خدمات به شهروندان باشد تا حدودزیادی باعث تضییع حقوق شهروندان وبنفع برخی فرصت طلبان خواهند شد ومی طلبد که مسئولان ذیصلاح شهرستان و استان نسبت به این موارد مهم ورود نمایند ونگذارند با بی تدبیری و سومدیریت و با نگاه منفعت طلبانه برخی ها حقوق مردم بیش از پیش ضایع گرددو نسبت به برگزاری مناقصات و عقدقرارداد های غیرکارشناسی وغیرواقعی مذکورو از جمله پروژه ی ۲۰ میلیاردی جاده فرودگاه و سایرپروژه های ممانعت بعمل آورندشایان ذکر است.

 

عضو شورای شهر مسجدسلیمان بیان داشت:حال باید دیدومنتظرماند تا دو سه روزآینده آیا مقام عالی دولت درشهرستان که با اصرار زیاد و سو استفاده ازجایگاه مقامی خود ونیروهای خدم وهشم خوددرشهر توانست معاونت فنی شهرداری راعزل وفردمورد نظرخود راانتصاب نمایدبازم هم درامورات شهرداری دخالت بیجا می نماید ومخالف عزل علی هزارسی می باشد؟؟ آیا ریاست شورای شهر جناب آقای شهباز حیدری نیز همچون جلسه تعویض ایشان با قهرکردن وترک جلسه وتهدیدوروشهای نامتعارف حاضر به عزل سرپرست فعلی شهرداری جناب آقای علی هزارسی بدلیل عدم مدیریت صحیح وکفایت لازم هستند ویا همچنان مخالف عزل ایشان هستند!!!!

 

زمانپور تصریح کرد: همچنین بایدمنتظرماند سایرهمکاران نسبت به صورتجلسه ی شماره ی ۱۲/۱۰۵۱شورای شهر با ۶موافق درتاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴مبنی برعزل علی هزارسی و مصوبه شماره ی ۱۲/۱۰۵۹بادستور جلسه محسن پیرعباسی نائب رئیس شورای شهرودرخواست ۵عضو مبنی برعزل علی هزارسی و۵ رای موافق مبنی برعزل وعدم کفایت لازم در۱۶آذر راسخ هستندو یا بخاطرترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی برشائبه های ایجادشده ( دخالت وتبانی برخی ازاعضا درمناقصات و معامله منافع عمومی بامنافع شخصی باحفظ سمتها )مهر تاییدمی زنند و درتصمیم و رای خود تجدیدنظرنموده ومی نمایند..؟؟!!! وبه وظایف ذاتی نظارتی خود به فاصله چند روز وبعداز برگزاری تعدادی از مناقصات غیرقانونی همچنان برعزل سرپرست وانتخاب فرد واجدالشرایط جامعه عمل نمی پوشند وچشم پوشی می کنند ویا با تصمیم گیری عاقلانه ،و اقدام منطقی وقانونی وبموقع بر شاعبه ها ی ایجاد شده درسطح افکار عمومی خط بطلان می کشند؟؟!!

 

زمانپور گفت: درپایان کمافی السابق از مسئولین ذیصلاح استانی استدعا دارم با توجه به شرایط مذکور و ۱۶ماه بلاتکلیفی ونداشتن شهردار وطبق خبرهای موثق وغیرموثق واصله باتوجه به مخالفت استاندار باانتقال گزینه منتخب از استانداری درجایگاه شهردارمسجدسلیمان نسبت به صدوررای تاییدویاعدم تایید بدون فوت وقت اقدام وفرصت جدیدی داده شودویا خود راساً نسبت به انتخاب شهردار واجدالشرایط(متعهد ومتخصص وبا رویکردارتباطات سالم )اقدام نموده تا به این بی تدبیری ها وسومدیریت ها ومنفعت طلبی ها پایان داده شود.وبا وجود منابع باقی مانده (۱۹۰میلیاردتومان) که فرصت بی بدلیلست که بامساعدت دولت جناب دکتر ابراهیم رئیسی و پیگیری های دکتر علیرضاورناصری نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی که در سطح کلان صورت گرفته، وبه شهرستان تخصیص داده شده، شاهد تغییرات اساسی درمنظر شهری وارائه خدمات شایسته و درخور شان شهروندان خوبمان باشیم  هرچندمیدانم بهای حمایت از حقوق مردم اتهامات واهی و بی اساس وتهدیدات جدی واجیرکردن افراد جهت مقابله به اَنحا مختلف وایجاد جو روانی درفضای حقیقی ومجازی توسط اجیرشدگان ومنافع طلبان است اما باید بدانند که ما دل بخدا داده ایم..

 

 

انتهای پیام